Legemiddelvisning

Firmagon - 120 mg

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Firmagon
Virkestoff: Degareliks
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 120 mg
Pakning: 2 sett
Hetteglass 6 ml
Hetteglass 120 mg
Kanyle 1 stk
Sprøyte 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L02BX02
Varenummer: 040251

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Ferring Pharmaceuticals A/S
MT-nummer: EU/1/08/504/002
MT-dato: 17.02.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1956.27
Maksimal utsalgspris for apotek: 2530.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 2530.50