Legemiddelvisning

Arava - 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Arava
Virkestoff: Leflunomid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg
Pakning: Boks 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L04AA13
Varenummer: 053413

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 11.04.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
MT-nummer: EU/1/99/118/008
MT-dato: 05.11.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 606.15
Maksimal utsalgspris for apotek: 809.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: 809.10

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Arava og Leflunomide

Det er mangel på Arava og Leflunomide 10 mg og 20 mg tabletter. Pasienter som bruker disse legemidlene bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med leflunomid, som er virkestoffet i Arava og Leflunomide.

Mangel på Arava og Leflunomide

Les mer

Byttbare legemidler

Leflunomide medac (Medac - Gesellschaft für klinische Spezialpräparate Gmbh - Wedel)