Legemiddelvisning

Arava - 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Arava
Virkestoff: Leflunomid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg
Pakning: Boks 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L04AK01
Varenummer: 053413

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 11.04.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
MT-nummer: EU/1/99/118/008
MT-dato: 05.11.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 606.15
Maksimal utsalgspris for apotek: 809.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: 809.10