Legemiddelvisning

Vinorelbine Orifarm - 30 mg

Kapsel, myk

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Vinorelbine Orifarm
Virkestoff: Vinorelbintartrat
Legemiddelform: Kapsel, myk
Styrke: 30 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01CA04
Varenummer: 039068

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orifarm Generics A/S
MT-nummer: 18-12115
MT-dato: 02.04.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 593.22
Maksimal utsalgspris for apotek: 796.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -