Legemiddelvisning

Selincro - 18 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Selincro
Virkestoff: Nalmefenhydrokloriddihydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 18 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N07BB05
Varenummer: 138603

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: H.Lundbeck
MT-nummer: EU/1/12/815/003
MT-dato: 25.02.2013

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 851.20
Maksimal utsalgspris for apotek: 1121.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -