Legemiddelvisning

Britaject - 10 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Britaject
Virkestoff: Apomorfinhydrokloridhemihydrat
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Styrke: 10 mg/ ml
Pakning: Ferdigfylt penn 5x3 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N04BC07
Varenummer: 142977

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2012
MT-status: Markedsført
Innehaver: Stada Arzneimittel AG
MT-nummer: 10-8044
MT-dato: 29.11.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1189.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 1552.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -