Legemiddelvisning

Credelio - 450 mg

Tyggetablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Credelio
Virkestoff: Lotilaner
Legemiddelform: Tyggetablett
Styrke: 450 mg
Pakning: Blisterpakning 3 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QP53BE04
Varenummer: 597522

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.12.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Elanco GmbH
MT-nummer: EU/2/17/206/011
MT-dato: 25.04.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -