Legemiddelvisning

Casodex - 150 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Casodex
Virkestoff: Bikalutamid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 150 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.12.2004
MT-status: Avregistrert
Eksportland: Hellas
Innehaver: Farmagon
MT-nummer: 03-1702
MT-dato: 02.12.2003
MT avregistrert dato: 15.12.2019