Legemiddelvisning

NovoRapid Penfill - 100 E/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: NovoRapid Penfill
Virkestoff: Insulin aspart
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i sylinderampulle
Styrke: 100 E/ ml
Pakning: Sylinderampulle 5x3 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A10AB05
Varenummer: 093948

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 03.03.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novo Nordisk A/S
MT-nummer: EU/1/99/119/003
MT-dato: 04.11.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 249.86
Maksimal utsalgspris for apotek: 356.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: 356.40