Legemiddelvisning

Zeldox - 20 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Zeldox
Virkestoff: Ziprasidonhydrokloridmonohydrat
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 60 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05AE04
Varenummer: 105960

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2020
MT-status: Markedsført
Eksportland: Østerrike
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 20-13413
MT-dato: 08.07.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 872.71
Maksimal utsalgspris for apotek: 1149.00
Trinnpris: 492.50
Refusjonspris: 492.50