Legemiddelvisning

Femke - 30 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Femke
Virkestoff: Ulipristalacetat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 30 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 1 stk
Reseptpliktig: Nei
Reseptgruppe: F
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: G03AD02
Varenummer: 109925

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.06.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mylan AB
MT-nummer: 17-11925
MT-dato: 14.11.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -