Legemiddelvisning

Rhinocort Turbuhaler - 100 mikrog/ dose

Nesepulver

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Rhinocort Turbuhaler
Virkestoff: Budesonid
Legemiddelform: Nesepulver
Styrke: 100 mikrog/ dose

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Avregistrert
Innehaver: AstraZeneca
MT-nummer: 0000-07831
MT-dato: 17.02.1993
MT avregistrert dato: 30.11.2020