Legemiddelvisning

Kanuma - 2 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Kanuma
Virkestoff: Sebelipase alfa
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 2 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 10 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A16AB14
Varenummer: 412241

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Alexion Europe SAS (2)
MT-nummer: EU/1/15/1033/001
MT-dato: 28.08.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 81605.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 104592.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -