Legemiddelvisning

Besremi - 250 mikrog/0.5 ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Besremi
Virkestoff: Ropeginterferon alfa-2b
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Styrke: 250 mikrog/0.5 ml
Pakning: Ferdigfylt penn 0.5 ml
Kanyle 2 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L03AB15
Varenummer: 495597
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: AOP Orphan Pharmaceuticals AG
MT-nummer: EU/1/18/1352/001
MT-dato: 15.02.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 23871.38
Maksimal utsalgspris for apotek: 30621.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -