Legemiddelvisning

Ambrisentan Teva - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Ambrisentan Teva
Virkestoff: Ambrisentan
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 30x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C02KX02
Varenummer: 419880

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Teva B.V.
MT-nummer: 18-12250
MT-dato: 31.01.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 20163.20
Maksimal utsalgspris for apotek: 25744.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -