Legemiddelvisning

BCG-Medac -

Pulver og væske til intravesikalsuspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: BCG-Medac
Virkestoff: BCG (Bacillus Calmette-Guérin) bakterier, stamme RIVM fra stamme 1173-P2, levende, svekkede
Legemiddelform: Pulver og væske til intravesikalsuspensjon
Styrke:
Pakning: 3 sett
Hetteglass 1 dose
Plastpose 50 ml
Kateter 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L03AX03
Varenummer: 018718

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.05.2004
MT-status: Markedsført
Innehaver: Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH
MT-nummer: 2001-06198
MT-dato: 03.04.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3560.84
Maksimal utsalgspris for apotek: 4598.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Risiko for infeksjoner i forbindelse med behandling med BCG-bakterier

Det er rapportert om at det er risiko for at latente BCG-infeksjoner kan oppstå, med potensielt dødelig utfall etter behandling med BCG-bakterier. Det er utviklet et pasientvarslingskort for å støtte påvisning av alvorlig systemisk BCG-infeksjon.

Les mer hos Legemiddelverket

Les mer