Legemiddelvisning

Feiba - 50 E/ ml

Pulver og væske til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Feiba
Virkestoff: Faktor VIII inhibitor bypass aktivitet
Legemiddelform: Pulver og væske til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 50 E/ ml
Pakning: 1 sett
Hetteglass 20 ml
Hetteglass 1000 E
Administrasjonssett 1 stk
Engangssprøyte 1 stk
Kanyle 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B02BD03
Varenummer: 086277

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Baxalta Innovations GmbH
MT-nummer: 09-7025
MT-dato: 02.07.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 7034.11
Maksimal utsalgspris for apotek: 9004.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -