Legemiddelvisning

Avastin - 25 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Avastin
Virkestoff: Bevacizumab
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 25 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x16 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01FG01
Varenummer: 019781

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: Roche Registration GmbH
MT-nummer: EU/1/04/300/002
MT-dato: 18.01.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 10465.88
Maksimal utsalgspris for apotek: 13445.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -