Legemiddelvisning

Zessly - 100 mg

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Zessly
Virkestoff: Infliksimab
Legemiddelform: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 100 mg
Pakning: Hetteglass 3x100 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AB02
Varenummer: 521691
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz GmbH
MT-nummer: EU/1/18/1280/003
MT-dato: 18.05.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 8957.72
Maksimal utsalgspris for apotek: 11513.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -