Legemiddelvisning

Targiniq - 15 mg / 7.5 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Targiniq
Virkestoff: Oksykodonhydroklorid / Naloksonhydroklorid
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 15 mg / 7.5 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: A
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N02AA55
Varenummer: 176147

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mundipharma AS
MT-nummer: 12-9215
MT-dato: 15.01.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 679.14
Maksimal utsalgspris for apotek: 925.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: 925.90