Legemiddelvisning

Humatrope - 6 mg

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Humatrope
Virkestoff: Somatropin
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 6 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Avregistrert
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Eli Lilly Norge AS
MT-nummer: 0000-07209
MT-dato: 07.10.1987
MT avregistrert dato: 01.11.2022