Legemiddelvisning

Bemfola - 225 IE/0.375 ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Bemfola
Virkestoff: Follitropin alfa
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Styrke: 225 IE/0.375 ml
Pakning: Ferdigfylt penn 1x0.375 ml
Kanyle 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: G03GA05
Varenummer: 429875

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Gedeon Richter Plc
MT-nummer: EU/1/13/909/003
MT-dato: 27.03.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 637.32
Maksimal utsalgspris for apotek: 852.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Byttbare legemidler

Bemfola (Orifarm AS)