Legemiddelvisning

Abilify - 15 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Abilify
Virkestoff: Aripiprazol
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 15 mg
Pakning: Blisterpakning, endose 56x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05AX12
Varenummer: 011019

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2004
MT-status: Markedsført
Innehaver: Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
MT-nummer: EU/1/04/276/014
MT-dato: 24.06.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 813.71
Maksimal utsalgspris for apotek: 1073.70
Trinnpris: 689.80
Refusjonspris: 689.80