Legemiddelvisning

Rasagiline Mylan - 1 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Rasagiline Mylan
Virkestoff: Rasagilinhemitartrat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 1 mg
Pakning: Blisterpakning 112 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N04BD02
Varenummer: 042410

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mylan Pharmaceuticals Limited
MT-nummer: EU/1/16/1090/012
MT-dato: 04.04.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2847.84
Maksimal utsalgspris for apotek: 3667.20
Trinnpris: 1525.00
Refusjonspris: 1525.00