Legemiddelvisning

RoActemra - 162 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: RoActemra
Virkestoff: Tocilizumab
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 162 mg
Pakning: Ferdigfylt sprøyte av glass 4x0.9 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AC07
Varenummer: 063926

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Roche Registration GmbH
MT-nummer: EU/1/08/492/007
MT-dato: 16.01.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 8828.99
Maksimal utsalgspris for apotek: 11348.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Risiko for alvorlig leverskade ved bruk av tocilizumab

Det er observert alvorlige tilfeller av leverskader hos pasienter som er behandlet med tocilizumab, inkludert hepatitt, gulsott og akutt leversvikt.

Les mer hos Legemiddelverket

Les mer