Legemiddelvisning

RoActemra - 162 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: RoActemra
Virkestoff: Tocilizumab
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 162 mg
Pakning: Ferdigfylt sprøyte av glass 4x0.9 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AC07
Varenummer: 063926

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Roche Registration GmbH
MT-nummer: EU/1/08/492/007
MT-dato: 16.01.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 8828.99
Maksimal utsalgspris for apotek: 11348.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -