Legemiddelvisning

Resolor - 1 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Resolor
Virkestoff: Prukalopridsuksinat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 1 mg
Pakning: Kalenderpakning 28x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A06AX05
Varenummer: 087667

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch
MT-nummer: EU/1/09/581/001
MT-dato: 15.10.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 413.26
Maksimal utsalgspris for apotek: 563.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -