Legemiddelvisning

Qtern - 5 mg / 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Qtern
Virkestoff: Saksagliptinhydroklorid / Dapagliflozinpropandiolmonohydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg / 10 mg
Pakning: Kalenderpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A10BD21
Varenummer: 372149

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: AstraZeneca AB (2)
MT-nummer: EU/1/16/1108/003
MT-dato: 15.07.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1969.30
Maksimal utsalgspris for apotek: 2547.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: 2547.10