Legemiddelvisning

NovoRapid Flexpen - 100 E/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: NovoRapid Flexpen
Virkestoff: Insulin aspart
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Styrke: 100 E/ ml
Pakning: Ferdigfylt penn 5x3 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10AB05
Varenummer: 010117

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 03.03.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novo Nordisk A/S
MT-nummer: EU/1/99/119/009
MT-dato: 04.11.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 257.88
Maksimal utsalgspris for apotek: 366.70
Trinnpris: 346.00
Refusjonspris: 346.00