Legemiddelvisning

Casodex - 150 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Casodex
Virkestoff: Bikalutamid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 150 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L02BB03
Varenummer: 447193

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Laboratoires Juvisé Pharmaceuticals
MT-nummer: 1997-03945
MT-dato: 01.10.1999

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4267.84
Maksimal utsalgspris for apotek: 5477.70
Trinnpris: 1653.80
Refusjonspris: 1653.80