Legemiddelvisning

Empliciti - 300 mg

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Empliciti
Virkestoff: Elotuzumab
Legemiddelform: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 300 mg
Pakning: Hetteglass 300 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XC23
Varenummer: 572429

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.07.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
MT-nummer: EU/1/16/1088/001
MT-dato: 11.05.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 11827.56
Maksimal utsalgspris for apotek: 15190.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -