Legemiddelvisning

Crestor - 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Crestor
Virkestoff: Rosuvastatinkalsium
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C10AA07
Varenummer: 112843

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2013
MT-status: Markedsført
Eksportland: Tsjekkia
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 12-8839
MT-dato: 22.05.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 247.29
Maksimal utsalgspris for apotek: 351.50
Trinnpris: 351.50
Refusjonspris: 351.50