Legemiddelvisning

Durbis Retard - 250 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Durbis Retard
Virkestoff: Disopyramidfosfat
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 250 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Avregistrert
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Sanofi-aventis Norge (3)
MT-nummer: 0000-06740
MT-dato: 23.06.1982
MT avregistrert dato: 15.05.2020