Legemiddelvisning

Tarivid - 200 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Tarivid
Virkestoff: Ofloksacinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 200 mg
Pakning: Blisterpakning 20 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01MA01
Varenummer: 177022

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi-aventis Norge (3)
MT-nummer: 0000-07581
MT-dato: 09.11.1990

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 127.45
Maksimal utsalgspris for apotek: 198.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: 198.70

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Behandling med fluorokinoloner kan gi økt risiko for hjerteklaffinsuffisiens

Unngå bruk av fluorokinoloner ved behandling av milde eller moderate infeksjoner når det finnes andre alternativer. Hos pasienter med risiko for hjerteklaffinsuffisiens bør inhalasjon og systemisk bruk av fluorokinoloner bare benyttes etter at andre behandlingsalternativer er vurdert og etter grundig vurdering av forholdet mellom nytte og risiko.

Les mer hos Legemiddelverket

Les mer