Legemiddelvisning

Tarivid - 200 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Tarivid
Virkestoff: Ofloksacinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 200 mg
Pakning: Blisterpakning 20 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01MA01
Varenummer: 177022

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sanofi-aventis Norge (3)
MT-nummer: 0000-07581
MT-dato: 09.11.1990

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 127.45
Maksimal utsalgspris for apotek: 198.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: 198.70

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Kinoloner skal kun brukes ved alvorlige infeksjoner

Kinoloner til inhalasjon og systemisk bruk gir økt risiko for alvorlige og langvarige bivirkninger og skal kun forskrives etter grundig gjennomgang av nytte-/risikoforholdet for pasienten. Behandlingen må stoppes ved første tegn på tendinitt og seneruptur, muskelsmerter, muskelsvakhet, hevelse eller smerter i ledd, perifer nevropati og virkninger på sentralnervesystemet.

Les mer her

Les mer