Legemiddelvisning

Exforge HCT

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Exforge HCT
Virkestoff: Amlodipinbesilat / Valsartan / Hydroklortiazid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg / 320 mg / 25 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C09DX01
Varenummer: 055711

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/09/569/050
MT-dato: 16.10.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 193.62
Maksimal utsalgspris for apotek: 283.10
Trinnpris: 176.80
Refusjonspris: 176.80