Legemiddelvisning

Cinacalcet Mylan - 60 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Cinacalcet Mylan
Virkestoff: Cinacalcethydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 60 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: H05BX01
Varenummer: 193411

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Mylan Pharmaceuticals Limited
MT-nummer: EU/1/15/1054/005
MT-dato: 19.11.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 2714.89
Maksimal utsalgspris for apotek: 3497.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -