Legemiddelvisning

Synagis - 50 mg/0.5 ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Synagis
Virkestoff: Palivizumab
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 50 mg/0.5 ml
Pakning: Hetteglass 1x0.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J06BB16
Varenummer: 429604

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: AbbVie Deutschland GmbH & Co
MT-nummer: EU/1/99/117/003
MT-dato: 08.10.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4195.96
Maksimal utsalgspris for apotek: 5412.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -