Legemiddelvisning

Veltassa - 8.4 g

Pulver til mikstur, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Veltassa
Virkestoff: Patiromersorbitekskalsium
Legemiddelform: Pulver til mikstur, suspensjon
Styrke: 8.4 g
Pakning: Dosepose 30x8.4 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: V03AE09
Varenummer: 578950
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France
MT-nummer: EU/1/17/1179/001
MT-dato: 19.07.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3096.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 4003.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -