Legemiddelvisning

Neupogen - 0.6 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning/konsentrat til infusjonsvæske

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Neupogen
Virkestoff: Filgrastim (r-met Hug-CSF)
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning/konsentrat til infusjonsvæske
Styrke: 0.6 mg/ ml
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 5x0.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L03AA02
Varenummer: 014728

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 20.06.2006
MT-status: Markedsført
Innehaver: Amgen Europe B.V.
MT-nummer: 05-3358
MT-dato: 12.09.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3357.33
Maksimal utsalgspris for apotek: 4337.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -