Legemiddelvisning

Alunbrig - 30 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Alunbrig
Virkestoff: Brigatinib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 30 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01ED04
Varenummer: 451009

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Takeda Pharma A/S (1)
MT-nummer: EU/1/18/1264/011
MT-dato: 22.11.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 12640.17
Maksimal utsalgspris for apotek: 16152.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -