Legemiddelvisning

Cloxacillin Navamedic - 2 g

Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Cloxacillin Navamedic
Virkestoff: Kloksacillinnatrium
Legemiddelform: Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 2 g
Pakning: Hetteglass 10x2 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01CF02
Varenummer: 538703

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Navamedic ASA
MT-nummer: 19-12813
MT-dato: 03.03.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 246.26
Maksimal utsalgspris for apotek: 350.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 350.20