Legemiddelvisning

Palexia - 50 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Palexia
Virkestoff: Tapentadolhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: A
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N02AX06
Varenummer: 094202

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Grünenthal GmbH
MT-nummer: 09-6802
MT-dato: 07.01.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 141.10
Maksimal utsalgspris for apotek: 239.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -