Legemiddelvisning

Oxycodone Vitabalans - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Oxycodone Vitabalans
Virkestoff: Oksykodonhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: A
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02AA05
Varenummer: 146526

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.06.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Vitabalans Oy
MT-nummer: 11-8361
MT-dato: 05.06.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 97.67
Maksimal utsalgspris for apotek: 184.50
Trinnpris: 121.30
Refusjonspris: 121.30