Legemiddelvisning

Ivabradine Accord - 7.5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Ivabradine Accord
Virkestoff: Ivabradinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 7.5 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 56x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C01EB17
Varenummer: 524209

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare S.L.U.
MT-nummer: EU/1/17/1190/010
MT-dato: 22.05.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 368.86
Maksimal utsalgspris for apotek: 506.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: 506.50