Legemiddelvisning

Remeron-S - 15 mg

Smeltetablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Remeron-S
Virkestoff: Mirtazapin
Legemiddelform: Smeltetablett
Styrke: 15 mg
Pakning: Endoseblisterpakning 30x1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AX11
Varenummer: 010554

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: N.V. Organon - Kloosterstraat
MT-nummer: 2001-00815
MT-dato: 20.03.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 83.21
Maksimal utsalgspris for apotek: 142.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: 142.30