Legemiddelvisning

Vancomycin MIP - 1 g

Pulver til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Vancomycin MIP
Virkestoff: Vankomycinhydroklorid
Legemiddelform: Pulver til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1 g
Pakning: Hetteglass 5x1 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01XA01
Varenummer: 040456

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2010
MT-status: Markedsført
Innehaver: MIP Pharma GmbH
MT-nummer: 04-2720
MT-dato: 12.05.2009

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 879.90
Maksimal utsalgspris for apotek: 1158.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1158.10

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Skal kun utleveres til bruk på menneske.
  • - Systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet.