Legemiddelvisning

Tobi Podhaler - 28 mg

Inhalasjonspulver, hard kapsel

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Tobi Podhaler
Virkestoff: Tobramycin
Legemiddelform: Inhalasjonspulver, hard kapsel
Styrke: 28 mg
Pakning: Blisterpakning 4x56 stk
Inhalator 5 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01GB01
Varenummer: 586241

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.10.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Viatris Healthcare Limited
MT-nummer: EU/1/10/652/002
MT-dato: 20.07.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 19862.53
Maksimal utsalgspris for apotek: 25361.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 25361.00

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet.

Byttbare legemidler

Tobi podhaler (Abacus Medicine A/S)