Legemiddelvisning

Elocta - 4000 IE

Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Elocta
Virkestoff: Efmoroktokog alfa
Legemiddelform: Pulver og væske til injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 4000 IE
Pakning: 1 sett
Ferdigfylt sprøyte 1x3 ml
Hetteglass 1x4000 IE
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: B02BD02
Varenummer: 093840

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.05.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Swedish Orphan Biovitrum International AB
MT-nummer: EU/1/15/1046/008
MT-dato: 19.11.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 28221.56
Maksimal utsalgspris for apotek: 36195.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -