Legemiddelvisning

Olanzapine Teva - 20 mg

Smeltetablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Olanzapine Teva
Virkestoff: Olanzapin
Legemiddelform: Smeltetablett
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05AH03
Varenummer: 484231

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.11.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Teva B.V.
MT-nummer: EU/1/07/427/035
MT-dato: 12.12.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 744.84
Maksimal utsalgspris for apotek: 985.90
Trinnpris: 317.20
Refusjonspris: 317.20