Legemiddelvisning

Glucophage - 850 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Glucophage
Virkestoff: Metforminhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 850 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: A10BA02
Varenummer: 060293

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Santé s.a.s.
MT-nummer: 1997-00375
MT-dato: 17.06.1997

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 36.45
Maksimal utsalgspris for apotek: 82.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: 82.70