Legemiddelvisning

Audalis - 80 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Audalis
Virkestoff: Atomoksetinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 80 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06BA09
Varenummer: 407728

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co KG
MT-nummer: 17-11996
MT-dato: 13.02.2019

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 690.21
Maksimal utsalgspris for apotek: 916.30
Trinnpris: 493.50
Refusjonspris: 493.50